Uchwała Nr 18/III/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U z 2000r., Nr 66, poz. 800 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Starym Dzikowie Tadeusza Szczepanka, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Eugeniusza Kantora do wystawiania polecenia służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy w Starym Dzikowie Bogdana Ozimka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 18/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:20.12.2018 13:56
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:20.12.2018 13:56