Uchwała Nr 19/III/2018
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Gminy Stary Dzików do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Ziemia Lubaczowska"

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), uchwały Nr 45/XIV/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 6 września 2015 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Ziemia Lubaczowska" oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Związku Międzygminnego "Ziemia Lubaczowska" ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod poz. 412 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy w Starym Dzikowie wyznacza przedstawicieli Gminy Stary Dzików do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Ziemia Lubaczowska" w osobach:
1) Pan Józef Goraj
2) Pan Rafał Kusina

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 19/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Gminy Stary Dzików do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Ziemia Lubaczowska"
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:20.12.2018 13:57
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:20.12.2018 13:57