Uchwała Nr 21/III/2018
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej jako doraźnej Komisji Rady Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) w związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) i § 39 Statutu Gminy Stary Dzików

Rada Gminy Stary Dzików powołuje:

§ 1

Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
1. Eugeniusz Kantor
2. Halina Trybuszek
3. Andrzej Nieckarz

§ 2.

Do zadań komisji należeć będzie sporządzanie spisów inwentaryzacyjnych mienia komunalnego wg zasad określonych przez Radę Ministrów oraz innych zadań związanych z ewidencją składu tego mienia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 21/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej jako doraźnej Komisji Rady Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:20.12.2018 14:37
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:20.12.2018 14:37