Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych

Podejmowane uchwały:

Nr 15/III/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Nr 16/III/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Nr 17/III/2018 w sprawie opłaty targowej

Nr 18/III/2018 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady

Nr 19/III/2018 w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Gminy Stary Dzików do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Ziemia Lubaczowska"

Nr 20/III/2018 w sprawie zbycia nieruchomości

Nr 21/III/2018 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej jako doraźnej Komisji Rady Gminy w Starym Dzikowie

Nr 22/III/2018 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Stary Dzików w skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

Nr 23/III/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Nr 24/III/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok

Nr 25/III/2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Stary Dzików dotyczących projektów statutów sołectw


Imienne wykazy głosowań znajdują się w załącznikach poniżej:

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.12.2018 19:37