Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu finansowego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 2/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu finansowego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie na 2019 rok

Działając na podst. art. 249 ust I pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, w tym:
- plan dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- plan wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- plan dochodów i wydatków ZFŚS, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, w tym:
- plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4
- plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu finansowego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.01.2019 10:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.03.2019 15:02Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
14.03.2019 15:02 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
18.01.2019 10:14Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
18.01.2019 10:01 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)