Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.

Zarządzenie Nr 5/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2018r. poz. 2096)

zarządzam co następuje:

§ 1

Wyznaczam Panią Barbarę Żyła kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na Gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych w nocy z 13 na 14 lutego 2019r. i upoważniam do załatwiania spraw z tego zakresu w moim imieniu. Niniejsze upoważnienie daje podstawę do podejmowania w nim czynności od dnia 18.01.2019r. do 15.03.2019r.

§ 2

Koordynator gminny podlega w zakresie wykonywania tego zadania Koordynatorowi Wojewódzkiemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.02.2019 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż