Uchwała Nr 37/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich dotyczących wyborów sołtysa i rad sołeckich

Uchwała Nr 37/VI/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich dotyczących wyborów sołtysa i rad sołeckich

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 8 Statutów Sołectw

Rada Gminy w Starym Dzikowie postanawia:

§ 1

I. Rozpoczęcie zebrań, wybór komisji skrutacyjnej i przyjęcie zgłoszeń kandydatów na sołtysa i na członków rady sołeckiej:
1. Cewków 24 luty 2019 r. godz. 13.00
2. Moszczanica 24 luty 2019 r. godz. 11.00
3. Ułazów 24 luty 2019 r. godz. 10.30
4. Nowy Dzików 24 luty 2019 r. godz. 13.00
5. Stary Dzików 24 luty 2019 r. godz. 14.00
II. Ogłasza się przerwę do dnia 3 marca 2019 r. celem przygotowania kart do głosowania.
III. Głosowanie:
1. Cewków 3 marzec 2019 r. godz. 8.00 - 15.00
2. Moszczanica 3 marzec 2019 r. godz. 8.00 - 15.00
3. Ułazów 3 marzec 2019 r. godz. 8.00 - 15.00
4. Nowy Dzików 3 marzec 2019 r. godz. 8.00 - 15.00
5. Stary Dzików 3 marzec 2019 r. godz. 8.00 - 15.00
IV. Ogłoszenie wyników wyborów i zamknięcie zebrania.

§ 2

1. Do obsługi zebrań wiejskich wyznacza się pracowników UG:
- Cewków - Monika Jasina
- Moszczanica - Justyna Jabłońska
- Ułazów - Krzysztof Kłaczko
- Nowy Dzików - Elżbieta Samagalska
- Stary Dzików - Marek Sobków
2. Na przewodniczących komisji wyborczych wyznacza się:
1. Cewków - Tomasz Witko
2. Moszczanica - Ryszard Maciejak
3. Ułazów - Teresa Goraj
4. Nowy Dzików -Tadeusz Szczepanek
5. Stary Dzików - Józef Goraj

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 37/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich dotyczących wyborów sołtysa i rad sołeckich
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.02.2019 10:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż