Uchwała Nr 41/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w składzie komisji ds. Gospodarczych, Budżetowych i Rolnictwa

Uchwała Nr 41/VII/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany w składzie komisji ds. Gospodarczych, Budżetowych i Rolnictwa

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 Statutu Gminy Stary Dzików (tekstjedn.: Dz. Urz. Woj. 2018 poz. 5845),

Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

W składzie Komisji ds. Gospodarczych, Budżetowych i Rolnictwa Gminy Stary Dzików, powołanej uchwałą Nr 9/II/2018 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 28 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
- odwołuje się za składu Komisji radnego Leszka Rusinka;
- powołuje się do składu Komisji radną Teresę Goraj.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 41/VII/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w składzie komisji ds. Gospodarczych, Budżetowych i Rolnictwa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.03.2019 13:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż