Zarządzenie Nr 12/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2018r. poz. 1260)

zarządza się co następuje:

§ 1.

Wyznacza się Pana Marka Suczko - Sekretarza Gminy Stary Dzików do wykonywania wobec Wójta Gminy Stary Dzików czynności z zakresu pracy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 107/2018 z dnia 28.12.2018r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.03.2019 09:09
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:15.03.2019 09:09