Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna

Zarządzenie Nr 19/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. j. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) -

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przekazać nieodpłatnie z lasów mienia komunalnego gminy Stary Dzików na potrzeby statutowe Gminy:
- 9,00 mp drewna opałowego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Starym Dzikowie z przeznaczeniem na ogrzewanie kościoła parafialnego w Starym Dzikowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.03.2019 13:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
15.03.2019 13:49Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
15.03.2019 13:49 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
15.03.2019 13:40Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
15.03.2019 13:39 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)