Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur udzielania pożyczek krótkoterminowych dla instytucji kultury będącymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Stary Dzików

Zarządzenie Nr 20/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia procedur udzielania pożyczek krótkoterminowych dla instytucji kultury będącymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Stary Dzików

Na podst. art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994)

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się procedury udzielania pożyczek krótkoterminowych dla instytucji kultury będącymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Stary Dzików, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur udzielania pożyczek krótkoterminowych dla instytucji kultury będącymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.03.2019 13:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż