Uchwała Nr 51/IX/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrot kosztów podróży służbowych Radnym Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 51/IX/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie określenia zasad zwrot kosztów podróży służbowych Radnym Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) w związku z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r., Nr 66, poz. 800 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. 2002 nr 27 poz. 271 z późn. zm)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Radni delegowani w podróż służbową otrzymują diety i zwrot kosztów podróży zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r., Nr 66, poz. 800 ze zm.).

§ 2.

Za przejazd pojazdem, nie będącym własnością gminy radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości 80% stawki ustalonej w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. 2002 nr 27 poz. 271 z późn. zm).

§ 3.

Termin i miejsce podróży służbowych określa Przewodniczący Rady Gminy w poleceniu wyjazdu służbowego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Stary Dzików.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 51/IX/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrot kosztów podróży służbowych Radnym Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.04.2019 09:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż