Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2018 rok

Zarządzenie Nr 26/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2018 rok

Na podst. art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2018 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu.

§ 2

Przedstawia się Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu wraz ze sprawozdaniem o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2019 11:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż