Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna

Zarządzenie Nr 29/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) -

zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazać nieodpłatnie z lasów mienia komunalnego gminy Stary Dzików na potrzeby statutowe Gminy:
- 16 mp drewna opalowego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ułazowie z przeznaczeniem na ogrzewanie kościoła parafialnego w Ułazowie

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2019 11:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż