Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 33/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 2.300 zł, w tym:
a) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 1.700 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 600 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.700 1.700
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.700 1.700
  4270 Zakup usług remontowych 1.700  
  4300 Zakup usług pozostałych   1.700
2. 750 Administracja publiczna 600 600
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 600 600
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   600
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600  
    Razem 2.300 2.300

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.06.2019 08:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż