Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 34/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. Nr 21, poz. 754 ze zm.) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam na obszarze Gminy Stary Dzików miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Lp. Miejscowość Wyznaczone miejsce
1 Stary Dzików Tablica ogłoszeń obok przystanku autobusowego
2 Cewków Tablica ogłoszeń przy drodze głównej obok świetlicy
3 Moszczanica Tablica ogłoszeń przy drodze głównej obok świetlicy
4 Nowy Dzików Tablica ogłoszeń przy drodze głównej i świetlicy wiejskiej
5 Ułazów Tablica ogłoszeń przy świetlicy i przy drodze głównej – Koziejówka

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stary Dzików oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zabrania się umieszczania plakatów i haseł wyborczych komitetów wyborczych na obiektach użyteczności publicznej stanowiących mienie komunalne gminy, w szczególności na budynkach szkół, bibliotek, świetlic wiejskich a także, na budynkach komunalnych, bez względu na sposób ich wykorzystania oraz ogrodzeniach tych posesji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.06.2019 08:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż