Zarządzenie Nr 36/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania finansowego za 2018 rok

Na podst. art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdanie finansowe za 2018 rok składające się z:
a) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
b) łącznego bilansu samorządowychjednostek budżetowych
c) łącznej informacji dodatkowej
d) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych
e) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania finansowego za 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:03.06.2019 10:09
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:03.06.2019 10:09