Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 37/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Upoważniam pracownika Urzędu Gminy w Starym Dzikowie Tadeusza Nieckarza - inspektora do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.
2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 upoważnia do:
1) przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
2) sprawdzenie, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, czy wniosek, o którym, mowa w pkt 1 nie posiada wad i czy został złożony w terminie,
3) występowania do wyborcy z wezwaniem usunięcia wad we wniosku, o którym mowa w pkt 2,
4) sporządzaniu aktów pełnomocnictwa do głosowania,
5) przyjmowania oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa i sporządzaniu protokołu potwierdzającego cofnięcie pełnomocnictwa,
6) prowadzenia wykazu sporządzonych pełnomocnictw, o których mowa w pkt 4.

§ 2

W ramach kompetencji określonej w ust. 1 Pan tadeusz Nieckarz jest upoważniony do odmowy sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania, jeśli wniosek o sporządzenie aktu nie spełnia ustawowych warunków.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.06.2019 10:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż