Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 39/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32N/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 2.000 zł, w tym:
a) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 2.000 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 39/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 maja 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 852 Pomoc społeczna 2.000 2.000
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.000 2.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
    Razem 2.000 2.000

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.06.2019 10:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.06.2019 11:08 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
03.06.2019 11:08 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
03.06.2019 11:06Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
03.06.2019 10:30Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
03.06.2019 10:29 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)