Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zanądzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 41/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zanądzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1152) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam przedstawicieli Wójta Gminy Stary Dzików do ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., jak poniżej:

Numer Obwodowej Komisji Wyborczej Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Imię i nazwisko
1 Sala rekreacyjna budynku użyteczności publicznej w Starym Dzikowie Tadeusz Nieckarz
2 Świetlica wiejska w Cewkowie Jan Nieckarz
3 Świetlica wiejska w Cewkowie Woli Mariusz Wach
4 Szkoła Podstawowa w Moszczanicy Marek Sobków
5 Świetlica wiejska w Ułazowie Krzysztof Kłaczko
6 Świetlica wiejska w Nowym Dzikowie Tadeusz Jabłoński

§ 2.

Ochrona lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami polega na sprawowaniu stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzaniu stanu zabezpieczeń lokalu wyborczego przez wyznaczonych przedstawicieli.

§ 3.

Osoby wyznaczone do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych współpracują z Komendą Powiatową Policji w Lubaczowie oraz przewodniczącymi obwodowych komisji wyborczych.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarzadzanie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Stary Dzików, opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazaniu KPP w Lubaczowie.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zanądzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.06.2019 10:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż