Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików

Zarządzenie Nr 43/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję ds. ustalenia i szacowania szkód strat powstałych w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej (tj. intensywnych opadów w dniach 20 i 21 maja 2019 r.) na terenie gminy Stary Dzików w składzie:
1. Tadeusz Jabłoński - Przewodniczący komisji
2. Jan Nieckarz - Z-ca przewodniczącego komisji
3. Marek Sobków - Członek Komisji

§ 2

1. Celem komisji jest dokonanie wizji lokalnej w terenie, oszacowanie strat powstałych w infrastrukturze komunalnej.
2. Zadania komisji:
a) Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie,
b) Zidentyfikowanie obszarów i miejsc dotkniętych zdarzeniem,
c) Ustalenie powstałych strat i określenie w infrastrukturze komunalnej,
d) Sporządzenie protokołu strat powstałych w infrastrukturze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.06.2019 11:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż