Uchwała Nr 57/XI/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Miejską Jarosław o powierzeniu do realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 506) w związku z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy) Dz.U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst. jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1508)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala co następuje:

§ 1

Przekazać Gminie Miejskiej Jarosław zadanie własne w zakresie świadczenia usług pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną z terenu Gminy Stary Dzików.

§ 2

Upoważnić Wójta Gminy Stary Dzików do zawarcia porozumienia w zakresie przekazania zadań dotyczących świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 57/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Miejską Jarosław o powierzeniu do realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:04.06.2019 12:18
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:04.06.2019 12:18