Uchwała Nr 66/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 55/X/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Uchwała Nr 66/XI/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 55/X/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 55/X/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie udzielenia dla pomocy finansowej Powiatu Lubaczowskiego w § 1 zmienia się zapis nazwy zadania z "Przebudowa drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików - PGR Stary Dzików" na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików - PGR Stary Dzików w km 0+000-2+131 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej".

§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 55/X/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 66/XI/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 55/X/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.06.2019 13:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż