Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Stary Dzików za 2018 rok

Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Stary Dzików za 2018 rok


Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy   Stary Dzików przedstawia Radzie Gminy w Starym Dzikowie raport o stanie Gminy Stary Dzików za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
W debacie nad raportem o stanie Gminy Stary Dzików za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Starym Dzikowie.
Zgodnie z art. 28 ust 8aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Stary Dzików odbędzie się 21 czerwca 2019 r. o godz. 12.00.
W związku z tym, że dzień 20.06.2019r. jest dniem wolnym od pracy zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 19 czerwca 2019 r. do godziny 15.30 w pok. 7 Urzędu Gminy w Starym Dzikowie – u pracownika ds. obsługi rady gminy.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w załączeniu a także w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                      Bogdan Ozimek

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Stary Dzików za 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2019 21:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż