Uchwała Nr 67/XII/2019
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stary Dzików

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 506)

Rada Gminy w Starym Dzikowie uchwala co następuje:

§ 1

Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Stary Dzików za rok 2018 udziela się wotum zayfania dla Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 67/XII/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:28.06.2019 09:53
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:28.06.2019 09:53