Zarządzenie Nr 26/2005

Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 16 sierpnia 2005 r.

 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Gminnego Zespołu Reagowania


 

Zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu Reagowania Kryzysowego i planem szkolenia na rok 2005 w dniu 25.11.2005 r. zostanie przeprowadzone ćwiczenie epizodyczne na temat: „Realizacja zadań Gminnego Zespołu Reagowania w zakresie ochrony ludności w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego”

 

zarządzam:

 

§ 1


 

Jako cel szkoleniowy przyjąć doskonalenie Gminnego Zespołu Reagowania w ocenie sytuacji i wypracowaniu decyzji do prowadzenia akcji ratunkowej.


§ 2

Do opracowania konspektu prowadzenia ćwiczeń zobowiązuję pracownika odpowiedzialnego za dokumentację Gminnego Zespołu Reagowania – Marek Buczko, który do dnia 30.10.2005 r. przedstawi mi opracowane założenia i plan przeprowadzenia ćwiczenia.


§ 3

Do kierowania przebiegiem ćwiczenia powołuję Szefa Zespołu Reagowania – Zastępcę Wójta Gminy.


§ 4

Termin gotowości do ćwiczenia ustalam na dzień 25.11.2005 r. godz. 10:00.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 26/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia epizodycznego Gminnego Zespołu Reagowania
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:07.04.2006 13:11
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:18