Zarządzenie Nr 49/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnej za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami

Na podstawie § 8 w związku z § 5 ust. 1 pkt 5 i § 6 ust. 2 uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 125/XX/2012 r. z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stary Dzików oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg. (Dz. U. Wojew. Podkarpackiego poz. 1716 z dnia 14.08.2012 r.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Po rozpatrzeniu wniosku ..............................................* zam. ...........................................* o umorzenie należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami, umarzam:
- należności za wodę w wysokości - 3.440,98 zł.
- należności za ścieki - 3.958,73 zł.
- odsetki za wodę - 287,81 zł.
- odsetki za ścieki - 271,66 zł.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega doręczeniu ..........................................*.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) pominięto imię, nazwisko i adres zamieszkania Wnioskodawcy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:16.07.2019 10:26
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:20.11.2019 20:05