Zarządzenie Nr 27/2005

Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 16 sierpnia 2005 r.

 

w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzików

Na podstawie § 16 pkt 1 Uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 123/XIV/2004 z dnia 17 marca 2004 r. i § 2 Uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 194/XXVI/2005 z dnia 10 sierpnia  2005 r.

 

postanawiam:

 

§ 1

Ogłosić I publiczny przetarg ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Stary Dzików Gm. Stary Dzików niezabudowanej składającej się z części działki oznaczonej nr ewid. 1460/1 o pow. 2,43 ha.

§ 2

W celu przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję w składzie:

1. Samagalska Elżbieta – Przewodnicząca Komisji

2. Nieckarz Jan

3. Buczko Marek


§ 3

Termin przeprowadzenia przetargu ustala się na dzień 29.08.2005 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie pok. nr 5.


§ 4

Ustalam czynsz dzierżawny w wysokości 206,55 zł/rok.


§ 5

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 27/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:07.04.2006 13:21
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:18