Zarządzenie Nr 55/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Żyła Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie upoważnienia do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 luty 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)

Wójt Gminy Stary Dzików
zarządza, co następuje:

§ 1.

Upoważniam Panią Barbarę Żyła Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2.

§ 2.

Upoważnienie, o którym mowa w § 1, udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia Pani Barbarze Żyła Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie upoważnienia do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:17.07.2019 08:27
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.07.2019 08:27