Zarządzenie Nr 57/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam regulamin wynagradzania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie oraz Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

§ 3.

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty u Pracodawcy.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stary Dzików.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 57/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:17.07.2019 09:12
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:18.07.2019 08:47