Zarządzenie Nr 58/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. 2018r. poz. 2137) -

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:
1. Ewa Sokal - Przewodnicząca Komisji
2. Elżbieta Tomaszczuk - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Elżbieta Samagalska - Członek Komisji
4. Wiesław Kotula - Członek Komisji
5. Kamil Kuciel - Członek Komisji

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 58/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:17.07.2019 09:20
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.07.2019 09:48