Zarządzenie Nr 30/2005

Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 15 września 2005 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

 

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 47 poz. 544 z późn. zm.) i § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72 poz. 847 z późn. zm.)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję obwodowe komisje wyborcze w składach:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Starym Dzikowie:

Edward Nieradka – ........................................*

Elżbieta Rokosz – ........................................*

Joanna Goraj – ........................................*

Zdzisław Fila – ........................................*

Maria Sobczyszyn – ........................................*

Anna Grochowicz – ........................................*

Maria Cierpisz – ........................................*

Wiktor Zając – ........................................*

Krystyna Trybuszek – pracownik Urzędu Gminy


2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Cewkowie:

Danuta Strycharz – ........................................*

Małgorzata Nieckarz – ........................................*

Zbigniew Grochowicz – ........................................*

Elżbieta Samagalska – ........................................*

Aneta Firut – ........................................*

Wiesław Ziętek – ........................................*

Rafał Czerniak – ........................................*

Marian Witko – ........................................*

Maria Sobczyszyn – pracownik Urzędu Gminy


3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Cewkowie Woli:

Grażyna Sobków – ........................................*

Andrzej Nieradka – ........................................*

Agata Antonik – ........................................*

Elżbieta Liweń – ........................................*

Maria Jaszczyszyn – ........................................*

Danuta Otulak – ........................................*

Eugeniusz Ozimek – ........................................*

Urszula Buniowska – ........................................*

Tadeusz Jabłoński – pracownik Urzędu Gminy


4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Moszczanicy:

Bronisław Grochowicz – ........................................*

Władysław Wawrejko – ........................................*

Aneta Buksak – ........................................*

Beata Ozimek – ........................................*

Iwona Tkaczyk – ........................................*

Katarzyna Cozac – ........................................*

Janina Leja – ........................................*

Katarzyna Jabłońska – ........................................*

Stanisława Król – pracownik Urzędu Gminy


5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Ułazowie:

Leszek Winiarz – ........................................*

Andrzej Buksak – ........................................*

Franciszek Grochowicz – ........................................*

Krzysztof Witko – ........................................*

Grzegorz Bednarz – ........................................*

Julian Wawrzyniec – ........................................*

Krystyna Grzebiennik – ........................................*

Małgorzata Rogoża – ........................................*

Zofia Makuch – pracownik Urzędu Gminy


6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Nowym Dzikowie:

Tadeusz Goraj – ........................................*

Halina Nieckarz – ........................................*

Rafał Grochowicz – ........................................*

Emil Walat – ........................................*

Magdalena Jabłońska – ........................................*

Marta Kisała-Bednarz – ........................................*

Magdalena Sopel – ........................................*

Przemysław Sobczyszyn – ........................................*

Janina Jakubiec – pracownik Urzędu Gminy

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) pominięto adresy zamieszkania członków komisji

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 30/2005 z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na..
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:07.04.2006 13:53
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:03.12.2019 23:19