Zarządzenie Nr 28b/2003

Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 30 września 2003 r.

 

w sprawie powołania Stałego Zespołu Spisowego

do przeprowadzania spisów z natury składników majątkowych

w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach

 

         Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.)

 

z a r z ą d z a m :

 

§ 1

 

Powołuję Stały Zespół Spisowy w składzie:

1. Marek Buczko - Przewodniczący Zespołu
2. Tadeusz Jabłoński - Członek Zespołu
3. Maria Sobczyszyn - Członek Zespołu

4. Elżbieta Samagalska - Członek Zespołu

5. Krystyna Trybuszek - Członek Zespołu

6. Leszek Król - Członek Zespołu

7. Franciszka Mazur - Członek Zespołu

8. Barbara Małecka - Członek Zespołu

9. Maria Jabłońska - Członek Zespołu

10. Zbigniew Broź - Członek Zespołu

11. Mariusz Wach - Członek Zespołu

12. Czesław Tabor - Członek Zespołu
13. Andrzej Horajski - Członek Zespołu

 

§ 2

 

Przewodniczący Zespołu Spisowego ustala zespoły spisowe w składzie co najmniej 2-osobowym.

 

§ 3

 

Nadzór nad całością prac powierzam Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 31/2005 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie powołania Stałego Zespołu Spisowego do przeprowadzania spisów z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy i podległych jedno
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.04.2006 11:40
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:19