Zarządzenie Nr 31a/2005

Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 15 września 2005 r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

  

Zarządzam sporządzenia spisu z natury:

1. We wszystkich podległych jednostkach materiały, środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe znajdujących się w magazynach i na placach budów.

2. Rodzaj inwentaryzacji – roczna.

3. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji od 20.09.2005 r. a zakończenia do 31.12.2005 r.

4. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych jednostek wyznaczam zespoły spisowe zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2005.

Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.

5. Inwentaryzację należy przeprowadzić na stan do dnia 31.12.2005 r.

6. Arkusze spisowe o numerach od 1 do 50 wydano przewodniczącemu zespołu spisowego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 31a/2005 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.04.2006 11:46
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:19