Zarządzenie Nr 62/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 8.600,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 7.600,00 zł
b) w dziale 750 "Administracja publiczna" na kwotę 1.000,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30.07.2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1.   Szkoła Podstawowa w Cewkowie    
  801 Oświata i wychowanie 7.200 7.200
  80101 Szkoły podstawowe 7.200 0
  3020 Nagrody i dodatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.200 0
  80110 Gimnazja Publiczne 0 7.200
  3020 Nagrody i dodatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 7.200
    Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie    
  801 Oświata i wychowanie 400 400
  80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 400 400
  4300 Zakup usług pozostałych 400 0
  4410 Podróże służbowe krajowe 0 400
  750 Administracja publiczna 1.000 1.000
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.000 1.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 1.000
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000 0

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.08.2019 12:26
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.08.2019 12:26