Zarządzenie Nr 67/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 994 z późn. zm.), art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy - zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam na obszarze Gminy Stary Dzików miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Lp. Miejscowość Wyznaczone miejsce
1 Stary Dzików Tablica ogłoszeń obok przystanku autobusowego
2 Cewków Tablica ogłoszeń przy drodze głównej obok świetlicy
3 Moszczanica Tablica ogłoszeń przy drodze głównej obok świetlicy
4 Nowy Dzików Tablica ogłoszeń przy drodze głównej i świetlicy wiejskiej
5 Ułazów Tablica ogłoszeń przy świetlicy i przy drodze głównej – Koziejówka

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stary Dzików oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zabrania się umieszczania plakatów i haseł wyborczych komitetów wyborczych na obiektach użyteczności publicznej stanowiących mienie komunalne gminy, w szczególności na budynkach szkół, bibliotek, świetlic wiejskich a także, na budynkach komunalnych, bez względu na sposób ich wykorzystania oraz na ogrodzeniach tych posesji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.08.2019 13:02
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.08.2019 13:02