Zapytanie ofertowe dla zadania w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"

Gmina Stary Dzików zaprasza do składania ofert cenowych dla zadania w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest".
Prace w ramach zadania obejmują:
- demontaż, zbiórka, opakowanie, transport i unieszkodliwianie eternitu z pokryć dachowych w ilości szacunkowej - 134,1 Mg.
Prosimy o podanie ceny jednostkowej za 1 Mg eternitu oraz łącznej kwoty netto/brutto za w/w prace.
Wyłoniony wykonawca zostanie zaproszony do zawarcia umowy w momencie gdy gmina podpisze umowę dotacyjną na w/w zadanie z WFOŚiGW w Rzeszowie.
Oferty można składać osobiście, przesłać pocztą (Gmina Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików) lub e-mailem (urzad@starydzikow.pl).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe dla zadania w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2019 14:15