Zarządzenie Nr 84/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) -

zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazać nieodpłatnie z lasów mienia komunalnego Gminy Stary Dzików:
- 11 m3 drewna wielkowymiarowego olchowego z przeznaczeniem na remont ławek, oraz na budowę kładki dla Gminnego Ośrodka Kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:17.10.2019 14:38
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:17.10.2019 14:38