Zarządzenie Nr 38/2005

Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 17 listopada 2005 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stary Dzików do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu"

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i § 4, § 5 i § 6 uchwały Nr 149/XX/2004 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stary Dzików podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy

 

zarządzam co następuje:


§ 1


Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stary Dzików do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu".


§ 2


Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 3


Zarządzenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 38/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stary Dzików do...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.04.2006 12:48
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:21