Zarządzenie Nr 39/2005

Wójta Gminy Stary Dzików

z dnia 17 listopada 2005 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy p.n. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stary Dzików do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu"

 

Na podstawie § 10 Uchwały Nr 149/XX/2004 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stary Dzików podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań

 

zarządzam co następuje:


§ 1

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia procedury wyboru oferenta w otwartym konkursie ofert na realizację zadania p.n. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stary Dzików do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu" w następującym składzie:
1. Krystyna Jabłońska - Przewodniczący Komisji
2. Elżbieta Samagalska - Sekretarz Komisji
3. Marek Buczko - Członek Komisji
Członkowie Komisji są pracownikami Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.


§ 2

Do zadań komisji konkursowej należy przeprowadzenie postępowania konkursowego i przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Wójtowi.


§ 3

Komisja konkursowa będzie działać zgodnie z regulaminem pracy komisji stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Decyzji, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873), Uchwałą Nr 149/XX/2004 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 listopada 2004 r.

§ 4

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.

§ 5

Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 39/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy p.n. "Dowóz dzieci...
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:11.04.2006 13:04
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.04.2011 10:21