Ogłoszenie zapytania cenowego

Gmina Stary Dzików zaprasza do składania ofert cenowych dla zadania "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".
Prace w ramach zadania obejmują:
- zbiórkę w wyznaczonych miejscach na terenie gminy powyższych odpadów, transport, recykling i unieszkodliwianie. Zbiórka będzie przeprowadzona w pięciu miejscowościach dwukrotnie w okresie od lipca do listopada 2020 roku. Szacunkowa wielkość odpadów – 83,344 Mg.
Prosimy o podanie ceny jednostkowej za 1 Mg odpadów oraz łącznej kwoty netto/brutto za w/w prace.
Wyłoniony wykonawca zostanie zaproszony do zawarcia umowy w momencie gdy gmina podpisze umowę dotacyjną na w/w zadanie z NFOŚiGW w Warszawie.
Oferty można składać osobiście, przesłać pocztą (Gmina Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików) lub e-mailem (urzad@starydzikow.pl).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie zapytania cenowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2019 09:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż