Uchwała Nr 119/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary Dzików na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr 119/XXI/2019
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary Dzików na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Rada Gminy Stary Dzików uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Stary Dzików na rok szkolny 2019/2020 w kwotach:
1) za 1 litr benzyny bezołowiowej – 4,99 zł.
2) za 1 litr oleju napędowego – 5,05 zł.
3) za 1 litr gazu LPG – 2,35 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 119/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary Dzików na rok szkolny 2019/2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2020 18:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż