Uchwała Nr 131/XXIII/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Punktów Przedszkolnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 89 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) Rada Gminy Stary Dzików uchwala się, co następuje:

§ 1

Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 roku Publicznych Punktów Przedszkolnych, funkcjonujących w budynkach Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie i Cewkowie oraz w budynku Szkoły Filialnej w Ułazowie, wymienionych poniżej:
1. Punkt Przedszkolny Nr 1 z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, ul. Tadeusza Kościuszki 86, 37-632 Stary Dzików, (REGON: 181150271)
2. Punkt Przedszkolny Nr 2 z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, ul. Tadeusza Kościuszki 83, 37-632 Stary Dzików, (REGON: 181150294)
3. Punkt Przedszkolny w Szkole Filialnej w Ułazowie, z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, Ułazów 109, 37-632 Stary Dzików, (REGON: 181150302)
4. Punkt Przedszkolny Nr 1 z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, Cewków 81, 37-632 Stary Dzików, (REGON: 181150259)

§ 2

Dzieciom w wieku od 3 do 5 lat oraz dzieciom w wieku 6 lat odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne zapewnia się możliwość realizacji wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych działających na terenie gminy Stary Dzików jak poniżej:
1. dzieciom zlikwidowanego Punktu Przedszkolnego Nr 1 z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, ul. Tadeusza Kościuszki 86, 37-632 Stary Dzików, (REGON: 181150271) - w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, ul. Tadeusza Kościuszki 83, 37-632 Stary Dzików,
2. dzieciom zlikwidowanego Punktu Przedszkolny Nr 2 z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, ul. Tadeusza Kościuszki 83, 37-632 Stary Dzików, (REGON: 181150294) - w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, ul. Tadeusza Kościuszki 83, 37-632 Stary Dzików,
3. dzieciom zlikwidowanego Punktu Przedszkolnego w Szkole Filialnej w Ułazowie, z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, Ułazów 109, 37-632 Stary Dzików, (REGON: 181150302)-w oddziale przedszkolnym w Szkole Filialnej w Ułazowie z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, Gmina Stary Dzików, Ułazów 109, 37-632 Stary Dzików,
4. dzieciom zlikwidowanego Punktu Przedszkolnego Nr 1 z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, Cewków 81, 37-632 Stary Dzików, (REGON: 181150259) - w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Cewkowie z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, Cewków 81, 37-632 Stary Dzików.

§ 4

Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Stary Dzików do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji Punktów Przedszkolnych rodziców i Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 131/XXIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Punktów Przedszkolnych
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:01.02.2020 22:33
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:01.02.2020 22:33