Zarządzenie Nr 96/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 59.392,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 59.392,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 96/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 listopada 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 59.392,00 59.392,00
    Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie 8.140,00 8.140,00
  80101 Szkoły podstawowe 3.784,00 8.140,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   8.140,00
  4260 Zakup energii 3.784,00  
  80103 Oddziały przedszkolne 4.356,00  
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 386,00  
  4010 Wynagrodzenia osobowe 2.180,00  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.790,00  
    Szkoła Podstawowa w Cewkowie 51.252,00 51.252,00
  80101 Szkoły podstawowe 49.900,00  
  4010 Wynagrodzenia osobowe 39.321,00  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.261,00  
  4260 Zakup energii 9.318,00  
  80103 Oddziały przedszkolne   17.892,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   2.520,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe   2.440,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   1.992,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   10.080,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych   360,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   500
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1.352,00 20.020,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   1.220,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe   18.800,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.100,00  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 252,00  
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   13.340,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   4.200,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe   9.140,00

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 96/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.02.2020 09:04
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:10.02.2020 09:04