Zarządzenie Nr 102/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2019 rok Nr 32/V/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 35.077,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 33.077,00 zł
b) w dziale 750 "Administracja publiczna" na kwotę 2.000,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 102/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 12 grudnia 2019 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 33.077,00 33.077,00
    Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie 8.063,00 8.063,00
  80101 Szkoły podstawowe 5.438,00  
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   6.823,00
  4300 Zakup usług pozostałych 710,00  
  4430 Rózne opłaty i składki 4.728,00  
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.285,00 900,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00  
  4410 Podróże służbowe krajowe   400,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.285,00  
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 340,00 340,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   340,00
  4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek 340,00  
    Szkoła Podstawowa w Cewkowie 25.014,00 25.014,00
  80101 Szkoły podstawowe 24.202,00 24.555,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   15.555,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 15.000,00  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   9.000,00
  4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek 6.405,00  
  4410 Podróże słuzbowe krajowe 33,00  
  4430 Różne opłaty i składki 2.764,00  
  80103 Oddziały przedszkolne 200  
  4280 Zakup usług zdrowotnych 200  
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 153,00  
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 153,00  
  80148 Stołówki szkolne 459,00 459,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 93,00  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 366,00  
  4260 Zakup energii   459,00
2. 750 Administracja publiczna 2.000,00 2.000,00
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2.000,00 2.000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe   2.000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 939,00  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.061,00  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 102/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.02.2020 13:12
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:12.02.2020 13:23