Zarządzenie Nr 103/2019
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Stary Dzików na 2020 rok

Na podst. art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w projekcie Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok:
1. W § 9 ust. 3:
- w tabeli dochody dz. 900 rozdz. 90002 par. 0490 kwotę 350.000 zł zastępuje się kwotą 400.000 zł.
- w tabeli wydatki dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 kwotę 350.000 zł zastępuje się kwotą 400.000 zł.
2. W § 12:
- w dziale 900 rozdziale 90002 par. 0490 kwotę 350.000 zł zastępuje się kwotą 400.000 zł
3. W § 13:
- w dziale 600 rozdziale 60017 par. 4210 kwotę 112.228.80 zł zastępuje się kwotą 105.228,80 zł
- w dziale 600 rozdziale 60017 par. 4300 kwotę 36.636.38 zastępuje się kwotą 29.636,38 zł
- w dziale 710 rozdziale 71035 par. 4300 kwotę 1.000 zł zastępuje się kwotą 15.000 zł
- w dziale 750 rozdziale 75023 par. 4210 kwotę 140.000 zł zastępuje się kwotą 138.844 zł
- w dziale 750 rozdziale 75095 par. 4430 kwotę 11.201 zł zastępuje się kwotą 12.357 zł (zwiększenie wysokości składki członkowskiej dla Rybackiej Lokalnej grupy Działania "Roztocze" o kwotę 1.156 zł)
- w dziale 801 rozdziale 80101 par. 4010 Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie kwotę 1.360.275 zł zastępuje się kwotą 1.370.275 zł
- w dziale 801 rozdziale 80101 par. 4010 Szkoła Podstawowa w Cewkowie kwotę 1.222.667 zł zastępuje się kwotą 1.232.667 zł
- w dziale 852 rozdziale 85202 par. 4330 kwotę 75.000 zł zastępuje się kwotą 73.000 zł
- w dziale 852 wprowadza się rozdział 85203 Ośrodki wsparcia oraz par. 3110 i kwotę 2.000 zł
- w dziale 900 rozdziale 90002 par. 4300 kwotę 350.000 zł zastępuje się kwotą 400.000 zł
- w dziale 921 rozdziale 92109 par. 2480 kwotę 485.000 zł zastępuje się kwotą 465.000 zł
4. W załączniku nr 1 w tabeli I Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie zmniejsza się o 20.000 zł (z kwoty 485.000 zł do kwoty 465.000 zł)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 103/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Stary Dzików na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.02.2020 13:25
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:10.02.2020 13:25