Zarządzenie Nr 107/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca l 990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) -

zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazać nieodpłatnie z lasów mienia komunalnego Gminy Stary Dzików:
- 8 m3 drewna wielkowymiarowego sosnowego i 2 m3 drewna wielkowymiarowego dębowego na wykonanie altany oraz 4 mp drewna opałowego na ogrzewanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Moszczanica dla Gminnego Ośrodka Kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 107/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:10.02.2020 13:47
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:10.02.2020 13:47