Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 8/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2020 rok Nr 114/XXI/2019 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 9.834,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 8.270,00 zł
b) w dziale 750 "Administracja publiczna" na kwotę 90,00 zł
c) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 1.474,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 27 stycznia 2020 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 2.980,00 2.980,00
    Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie 2.980,00 2.980,00
  80103 Oddziały przedszkolne 2.980,00  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.980,00  
  80110 Gimnazja   2.980,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   2.980,00
2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.474,00 1.474,00
  85401 Świetlice szkolne 1.474,00  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.474,00  
  85416 Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym   1.474,00
  3240 Stypendia dla uczniów   1.474,00
3. 801 Oświata i wychowanie 5.290,00 5.290,00
    Szkoła Podstawowa w Cewkowie 5.290,00 5.290,00
  80103 Oddziały przedszkolne 4.614,00  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.614,00  
  80110 Gimnazja   5.290,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   5.290,00
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 676,00  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 676,00  
4. 750 Administracja publiczna 90,00 90,00
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 90,00 90,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87,00  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   90,00
  4480 Podatek od nieruchomości 3,00  

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.02.2020 13:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż