Uchwała Nr 194/XXVI/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała Nr 194/XXVI/2005
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 sierpnia 2005 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnie 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz. 741 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy na okres do dziesięciu lat nieruchomości wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie
Nr 194/XXVI/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r.

Lp.: 1
KW: -
Nr ewid. działki: 1460/1
Pow. działki (ha): 2,43
Opis nieruchomości: Położona w m. Stary Dzików
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Tereny łąk i pastwisk
Forma oddania nieruchom.: dzierżawa
Wysokość opłat Cena: 206,55 zł/rok
Uwagi: -

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 194/XXVI/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.04.2006 08:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż