Uchwała Nr 138/XXV/2020
Rady Gminy Stary Dzików
z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie likwidacji Punktów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie i Szkole Podstawowej w Cewkowie

Na podstawie art. 89 ust. 1, 3 i 6 w związku z art. 29 ustawy ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. likwiduje się Punkty Przedszkolne, wymienione poniżej:
1. Punkt Przedszkolny Nr 1 z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, ul. Tadeusza Kościuszki 86, 37-632 Stary Dzików, (REGON: 181150271)
2. Punkt Przedszkolny Nr 2 z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, ul. Tadeusza Kościuszki 83, 37-632 Stary Dzików, (REGON: 181150294)
3. Punkt Przedszkolny w Szkole Filialnej w Ułazowie z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, Ułazów 109, 37-632 Stary Dzików, (REGON: 181150302)
4. Punkt Przedszkolny Nr 1 z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, Cewków 81, 37-632 Stary Dzików, (REGON 181150259)

§ 2

Dzieciom w wieku od 3 do 5 lat oraz dzieciom w wieku 6 lat odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne zapewnia się możliwość realizacji wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych działających na terenie gminy Stary Dzików jak poniżej:
1. dzieciom zlikwidowanego Punktu Przedszkolnego Nr 1 z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, ul. Tadeusza Kościuszki 86, 37-632 Stary Dzików, (REGON: 181150271) - w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, ul. Tadeusza Kościuszki 83, 37-632 Stary Dzików,
2. dzieciom zlikwidowanego Punktu Przedszkolny Nr 2 z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, ul. Tadeusza Kościuszki 83, 37-632 Stary Dzików, (REGON: 181150294) - w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, ul. Tadeusza Kościuszki 83, 37-632 Stary Dzików,
3. dzieciom zlikwidowanego Punktu Przedszkolnego w Szkole Filialnej w Ułazowie, z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, Ułazów 109, 3 7-632 Stary Dzików, (REGON: 181150302) - w oddziale przedszkolnym w Szkole Filialnej w Ułazowie z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, Gmina Stary Dzików, Ułazów 109, 37-632 Stary Dzików,
4. dzieciom zlikwidowanego Punktu Przedszkolnego nr 1 z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, Cewków 81, 37-632 Stary Dzików, (REGON 181150259) - w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Cewkowie z siedzibą: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina Stary Dzików, Cewków 81, 37-632 Stary Dzików.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 138/XXV/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie likwidacji Punktów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie i Szkole Podstawowej w Cewkowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:26.03.2020 11:41
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:31.03.2020 13:20